سپتامبر 10, 2021 by amozeshesabz 1 Comment

سازهای مورد استفاده در ارف کودکان

سازهای مورد استفاده در ارف کودکان ، سازهای ریتمیک مثل دایره زنگی و طبلکها
به همراه زایلونونهای سوپرانو، آلتو و باس و متالوفونهای سوپرانو و آلتو و
باس-ریکوردرهای آلتو و سوپرانو در کلاس های ارف کودکان مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به علاقه و اشتیاق کودک انتخاب می شود.
سازهای مورد استفاده در ارف قادر به ساخت صدایی گرم و قوی، به همراه پس زمینه ای
ملایم و دوست داشتنی، بر روح حساس کودک تاثیر گذاشته و با همراهی آوازهای کودکانه به زیباترین شکلی نواخته می شود.