ارف کودکان چیست ؟

«اُرف» بهترین و شیرین ترین روش برای تعلیم موسیقی به کودکان است.


بر اساس تحقیقات انجام شده موسیقی بر روح انسان اثرگذار است.
آرامش فکری و دوری از اضطراب با موسیقی امکان پذیر است .
برای بهره مندی از مزایای بی شمار موسیقی، بهتر است از دوران کودکی به تعلیم آن پرداخت.

ارف کودکان آموزش موسیقی و آشنایی با نواختن سازهای ابتدایی است که می تواند
پایه ای برای آموزش های جدی تر در سنین بالاتر باشد.
ارف کودکان با ریتم خوانی و نواختن سازهای بلز، فلوت ریکوردر، طبلک و ..پیش نیازی
است برای فراگیر ساز اصلی که در محیطی شاد و کودکانه اجرا می شود.
کودکانی که دوره ارف را گذرانده اند بهتر و راحت تر می توانند استعدادیابی شده و ساز تخصصی را انتخاب کنند.
والدین گرامی بهتر است بدانید که حتی اگر کودک هرگز به نواختن موسیقی و ساز
تخصصی در سنین بالاتر علاقه مند نشود نیز با آموزش ارف کودکان در خردسالی، مهارت های حرکتی و ذهنی بهتری پیدا می کند.
موسیقی در افزایش ضریب هوشی و عملکرد هم زمان دو نیمکره تاثیر چشمگیری دارد.