آموزشبهترین متدهای موسیقی

آموزش های مقدماتی

درس های بلز کتاب اول

درس های بلز کتاب دوم

hثث333333333333n_01_2
home-1_section_01_1

چرا اُرفاهمیت دارد؟

به چشمان یک کودک نگاه کنید و برق و تعجب را ببینید. این اشتیاق ها را توسعه دهید و تماشا کنید که در بزرگسالی تبدیل به فردی خاص می شوند. در آموزش سبز، ما هر روز کار می کنیم تا پایه های آینده ای شگفت انگیز را بسازیم.

همین حالا دلبندتان را ثبت نام کنید

یا با شماره 34263783 تماس حاصل کنید